Home arrow Udhėzimet Admin. tė botuara arrow Udhezimi Administrativ: MASHT [ I ] 36/2006
Gsh 17 2006
Udhezimi Administrativ: MASHT [ I ] 36/2006
e premte . 18 gusht 2006

MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV

 

Kalendari për vitin shkollor  2006/2007

 

NUMËR :  MASHT [ I ] 36/2006

Datë 18.8.2006

 

Në bazë të nenit 13.2 (a) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë si dhe nenit 1.3 (d) të Rregullores së UNMIK-ut nr.2001/19, mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë nxjerr këtë:

 

Udhëzim Administrativ

 

Neni 1

Qëllimi

 

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktojë fillimin dhe mbarimin e vitit shkollor respektivisht të vitit mësimor, kohëzgjatjen e mësimit sipas niveleve, pushimet, festat publike, për nxënësit e arsimit parafillor, të shkollave fillore, të mesme të ulëta dhe shkollave të mesme të larta.

 

Neni 2

Viti shkollor

 

1. Viti shkollor 2006/2007 do të fillojë më 4 shtator 2006 dhe do të mbarojë më 31  

      gusht 2007.

2. Gjysmëvjetori  i parë do të fillojë më 4 shtator 2006 dhe do të mbarojë më 22 dhjetor 2006.

3. Gjysmëvjetori  i dytë do të fillojë më 9 janar 2007 për shkak të festës së  Krishtëlindjes   Ortodokse e cila festohet më 8 janar.

Mësimi do të mabarojë me ato data që janë të zbatueshme për nivelet përkatëse siç përcaktohet me nenin 3 të këtij Udhëzimi Adminstrativ.

 

Neni 3

Kohëzgjatja e mësimit sipas niveleve

 

   1. Nxënësit prej klasës 1 – 8 do të përfundojnë mësimin me 15 qershor 2007.

   2. Nxënësit e klasës 9,10,11 dhe nxënësit e klasës 12 të cilët shkollën e mesme e     

      mbarojnë me klasën e 13-të do ta përfundojnë mësimin më 1 qershor 2007.

   3. Nxënësit të cilët e mbarojnë shkollën e mesme me klasën e 12 dhe të  13 do ta       

      mbarojnë mësimin më 18 maj 2007.

 

 

Neni 4

Praktika profesionale

 

   1. Përveç mësimit të rregullt, nxënësit do të kenë edhe forma tjera të mësimit siç është 

       mësimi praktik dhe praktika profesionale.

   2. Të gjithë drejtorët e shkollave profesionale  janë të detyruar  që në planin vjetor të

       punës ta caktojnë kohën e mbajtjes së praktikës profesionale.

 

Neni 5

Pushimet

 

   1. Pushimi dimëror fillon më 25 dhjetor 2006 dhe mbaron më 5 janar 2007.

   2. Pushimi pranveror fillon më 26 dhe mbaron më 30 mars 2007.

Neni 6

Festat publike

 

23 tetor 2006 Fitër Bajrami  

28 nëntor 2006 Festa e Flamurit

08 janar 2007 Krishtëlindjet Ortodokse

09 prill 2007 Pashkët

01 maj 2007 Festa e punës.

 

Neni 7

Hyrja në fuqi

 

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi më 4 shtator 2006.

 

 

DITËT

SHTATOR

TETOR

NËNTOR

E Hënë

 

4

11

18

25

 2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

E Martë

 

5

12

19

26

 3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

E Mërkurë

 

6

13

20

27

 4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

E Enjte

 

7

14

21

28

 5

12

19

26

 

2

9

16

23

 30

E Premte

1

8

15

22

29

 6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

E Shtunë

2

9

16

23

30

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

E Dielë

3

10

17

24

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

DITËT

DHJETOR

JANAR

SHKURT

e Hënë

 

4

11

18

25

 1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

E Martë

 

5

12

19

26

 2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

E Mërkurë

 

6

13

20

27

 3

10

17

24

31

 

7

14

21

 28

E Enjte

 

7

14

21

28

 4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

E Premte

1

8

15

22

29

 5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

E Shtunë

2

9

16

23

30

 6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

E Dielë

3

10

17

24

31

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

DITËT

MARS

PRILL

MAJ

e Hënë

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23/30

 

7

14

21

28

E Martë

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

1

8

15

22

29

E Mërkurë

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

2

9

16

23

30

E Enjte

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

3

10

17

24

 31

E Premte

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

4

11

18

25

 

E Shtunë

3

10

17

24

 31

 

7

14

21

28

5

12

19

26

 

E Dielë

4

11

18

25

 

1

8

15

22

   29

6

13

20

27

 

DITËT

QERSHOR

 

 E Hënë

 

4

11

18

25

 

 E Martë

 

5

12

19

26

 

E Mërkurë

 

6

13

20

27

 

E Enjte

 

7

14

21

28

 

E Premte

1

8

15

22

29

 

E Shtunë

2

9

16

23

 30

 

E Dielë

3

10

17

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR  2006/2007

 

 

 Datat me rëndësi për kalendarin:

 

- Fillimi i gjysmëvjetorit të parë më 04.09.2006

- Festa e Fitër Bajramit më 23.10 2006

- Festa e Flamurit më 28.11.2006

- Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë më 22.12.2006

- Pushimet dimërore prej 25.12.2006 – 05.01.2007

- Festa e Krishtlindjes Ortodokse më 08.01.2007

- Fillimi i gjysmëvjetorit të dytë më 09.01.2007

- Pushimet pranverore prej 26.03.2007 – 30.03.2007

- Festa e Pashkëve më 09.04.2007

- Festa e Punës 1 Maji më 01.05.2007

- Përfundimi i vitit mësimor për klasat 1 – 8 më 16.06.2007

- Përfundimi i vitit mësimor për klasën 9, 10, 11 dhe 12 të cilët shkollën e mesme e      

  mbarojnë me klasën e 13 më 01.06.2007

- Përfundimi i vitit mësimor për klasat 12 dhe 13 më 18.05.2007

Herėn e fundit ėshtė azhuruar mė : ( e diel . 26 nėntor 2006 )
 
< Mbrapa